Wiadomości

Kancelaria Notarialna Notariusz Anny Mirocha w Koszalinie została uruchomiona 2.05.2007r. (początkowo mieściła się przy ulicy Zwycięstwa, natomiast od 2010r. przy ulicy Grottgera). Od 30.10.2014r. do dokonywania czynności notarialnych upoważniony został Przemysław Biernacki. Natomiast od 5.02.2018r. kancelaria funkcjonuje w formie spółki cywilnej notariusza Anny Mirocha i notariusza Przemysława Biernackiego.